Bel ons: 0123 - 45 67 88 - Mail info@vanlogten-bouw.nl

Veilig blijven werken

Er wordt door veel werknemers nog altijd onvoldoende stilgestaan bij het veilig te werk gaan. Veel werknemers denken tijdens hun werk niet bewust na over de veiligheidsregels die ze dienen op te volgen. Het gaat na verloop van tijd allemaal automatisch en het is al die jaren goed gegaan, hierdoor denken ze dat die veiligheidsmaatregelen niet nodig zijn. Vaak worden beschermingsmiddelen pas ingezet als er al een ongeval, zoals een verbrijzelde hand, heeft plaatsgevonden. Als werkgever probeert u dit soort ongevallen altijd te voorkomen, echter dit lukt niet altijd.

Zorg ervoor dat de medewerkers bewust worden van de gevaren

Wanneer een medewerker net bij u aan de slag gaat willen ze alles zo goed mogelijk doen. Na verloop van tijd verwateren sommige handelingen omdat ze steeds sneller willen werken. Zodra ze merken dat een werkzaamheid goed gaat zonder elke veiligheidsmaatregel toe te passen zal het verwateren. U moet ervoor zorgen dat uw werknemers zich bewust zijn en blijven van wat de risico’s en gevolgen van het niet veilig te werk gaan zijn.

Veiligheidsopleidingen

Een manier waarop u uw werknemers bewust kunt laten worden van gevaren op de werkplek, is het laten volgen van een veiligheidsopleiding. Hierin wordt hen geleerd wat de risicovolle werkzaamheden zijn op de werkvloer. Ook leren ze het goed inschatten van gevaarlijke situaties en welke maatregelen er dan moeten worden getroffen. Een voorbeeld hiervan is de ATEX cursus. Tijdens deze cursus leren ze hoe ze goed te werk gaan op het gebied van explosie & elektrische veiligheid. Tegenwoordig gaat in bedrijven steeds meer elektrisch en niet iedereen is zich bewust van de risico’s. Doordat ze tijdens een dergelijke cursus bewust bezig zijn met veiligheid en de gevaren, zullen ze dit ook zorgvuldiger toepassen dan wanneer dit af en toe op de werkplek wordt verteld.

About bra1nzadmin

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>